Przychodnia Urologii i Darmeto - Wenerologiczna - Witamy!

 

WANA WIADOMO:                                           ZMIANA LOKALIZACJI PRZYCHODNI

 

PRZYCHODNIA UROLOGII I DERMATO-WENEROLOGII

NIEPUBLICZNY ZAKAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W GDASKU

Ul. ANTONIEGO SONIMSKIEGO 1/63 ( dawniej Wajdeloty 12 )
80-437 Gdask 

 

 

nfz-logo

 

wiadczenia refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia 

 

 

              Informujemy, e  w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia 

dziaaj w naszej Przychodni w Gdasku przy ul. Sonimskiego 1   

( dawniej Wajdeloty 12 )  dwie poradnie specjalistycane:

 

Poradnia Dermato-Wenerologiczna

Poradnia Leczenia Blu

Poradnia Urologiczna wiadczy wycznie usugi odpane.

Poradnia Laryngologiczna wiadczy wycznie usugi odpane.

Poradnia Ginekologiczna wiadczy wycznie usugi odpane.

Poradnia Chirurgii Onkologicznej wiadczy wycznie usugi odpane.

Poradnia Psychiatryczna - leczenie uzalenie usugi odpatne.

Poradnia Chirurgii Naczyniowej wiadczy wycznie usugi odpane.

 

           Przychodnia nasza posiada rwnie trzy poradnie specjalistyczne w Bytowie

              przy ul. Lborskiej 11, gdzie take realizujemy wiadczenia medyczne w oparciu

              o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. S to:  

 

Poradnia Dermato-Wenerologiczna

Poradnia Urologiczna

Poradnia Laryngologiczna

 

           oraz

               w Lborku, przy ul. Armii Krajowej 32/11 , gdzie dziaa rwnie w ramach NFZ

 

Poradnia Dermato-Wenerologiczna